Conceptos previos

Principal

Que é un problema?

   Hai quen pensa que os inventaron os profesores para fender a cabeza do seu alumnado. Quen sabe! Pero mentres non se demostre tal hipótese é útil pensar que son retos que poñen a proba a nosa intelixencia. Constantemente a realidade preséntanos interrogantes que só a Ciencia pode axudar a resolver. Por que os corpos caen en vertical e cada vez a máis velocidade? Por que os barcos flotan? Por que pasa calor dos corpos máis quentes aos máis fríos? Por que a luz cambia de dirección cando pasa dun medio a outro? Por que a masa consérvase nas reaccións químicas? Estas e outras preguntas axúdannos a entender mellor o mundo no que vivimos. Os problemas axúdannos a utilizar os descubrimentos científicos para predicir o futuro, ou o que vai ocorrer nunha situación dada.  

Que elementos presenta un problema?

   Os problemas son enunciados que constan de varios elementos:
  • Presentación dunha situación con DATOS numéricos ou non numéricos referidos ás magnitudes que inflúen no problema.
  • Gráficas, taboas de datos e debuxos son tamén elementos frecuentes nos problemas.
  • Interrogante sobre un dato descoñecido, que chamamos a INCÓGNITA.
  • E por último, datos complementarios que son necesarios para a resolución, como valor de constantes, ou datos tabulados.

Como se resolve un problema?

  • 1º. LE con moita atención o enunciado. Nel están as pistas que che permiten resolver o problema. O enunciado é como o lugar do crime, e ti es o policía que debe atopar as pistas que axuden a resolver o caso.
  • 2º. VOLVE LER o problema. Case nunca unha lectura única permíteche entender todas as claves do problema. Este punto pódelo repetir todas as veces que faga falta.
  • 3º. DATOS: Entresaca do enunciado os datos relevantes, os que che poidan axudar na resolución. Ás veces hai datos non útiles como os nomes dos personaxes, a temperatura ambiente nun problema de movemento, etc. Identifica os datos coas magnitudes ás que pertencen. Transforma as unidades se non son do Sistema Internacional.
  • 4º. DESENVOLVEMENTO: É moi importante facer un debuxo ou esquema. Nel podes indicar os datos. Busca a ecuación ou fórmula que relacione as magnitudes do problema. Logo substitúe os datos e fai os cálculos.
  • 5º. SOLUCIÓN: Débese responder cunha frase á pregunta do problema. Non esquezas as unidades que acompañan ao valor numérico da solución.
  • 6º. REPASA O PROBLEMA: Comproba se despexaches ben na fórmula. Repasa os cálculos (se podes usar calculadora non se perde moito tempo). Comproba que puxeches as unidades na solución. Analiza logo o resultado para comprobar que é un resultado lóxico, ou que se pode esperar. Ten en conta tamén os signos.
 
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química