Alcances e cruces

Arriba Enunciados MRU - x t v MRUA - v t a MRUA - x t a Alcances e cruces Prácticas

   En problemas de alcances ou de cruces de dous móbiles con movemento uniforme necesitamos a ecuación do movemento, que nos relaciona a posición co tempo:

   Nestes problemas debes coñecer a posición inicial (xo), o instante inicial (to) e as velocidades de ambos móbiles (v). Pero primeiro fixa a orixe de posicións e a orixe de tempos, e ten en conta o signo das velocidades. As velocidades con distinto sentido teñen distinto signo.

   Despexa a incógnita (o dato que che piden), e substitúe as demais magnitudes polos valores que che dan no problema. Se queres comprobar as solucións dos problemas que teñas que facer, introduce todos os datos menos un nestes formularios e obterás a solución. Recorda que os problemas debes facelos ti, estes formularios só che serven para comprobar as solucións.

Introduce os datos iniciais dos dous móbiles (a coma decimal sustitúela por un punto), e obterás a posición e o instante en que se atopan:

Problemas de cruces e alcances en metros e segundos Problemas de cruces e alcances en kilómetros e horas
Móbil A Móbil B Móbil A Móbil B
x0A = m

t0A = s

VA = m/s

x0B = m

t0B = s

VB = m/s
x0A = km

t0A = h

VA = km/h

x0B = km

t0B = h

VB = km/h

x = m

t = s

 

x = km

t = h

 

 

Arriba Enunciados MRU - x t v MRUA - v t a MRUA - x t a Alcances e cruces Prácticas